Офіційні умови бонусної програми

Ці правила визначають умови участі в Бонусній Програмі Лояльності ortomedica.ua і вимоги до учасників та інших сторін.

1.1. «Організатор Програми» - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, та його уповноважені представники. Назва Організатора: ТОВ “Ортомедіка Груп”, адреса: 49051, м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, буд. 14А, к.4

1.2. «Програма лояльності «Мої заощадження»» - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати винагороду на відповідних умовах.

1.3. «Учасник Програми» - особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.

1.4. «Ідентифікатор Програми лояльності» - унікальний номер, яким є особистий мобільний номер телефону учасника, авторизований організатором програми лояльності, та позначений у вигляді цифр. Ідентифікатор програми лояльності служить для ідентифікації особи, як Учасника Програми, з метою визначення його права на отримання винагороди.

1.5. «Бонус» - облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п.6.2), встановлених Організатором Програми, і яка списується при отриманні Учасником винагороди.

1.6. «Винагорода» - це знижка при купівлі товару чи послуги, розмір якої визначається Організатором на власний розсуд.

1.7. «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання Бонусів Учасника.

1.8. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням Веб-сторінки Програми), в результаті заповнення та надсилання якого особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати та обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі в Програмі).

1.10. Бонусна система – система лояльності для постійних клієнтів (по замовчуванню) для всіх клієнтів, які заповнили анкету для участі в Програмі.

1.11. Веб-сторінка Програми – сторінка сайту https://ortomedica.ua/, інформаційний ресурс з описом детальних умов Програми лояльності, та Анкетою учасника.

1.12. Веб-сайт – інтернет майданчик роздрібної мережі магазинів Медтехінка Ortomedica, з адресою: https://ortomedica.ua/ .

1.13. Точки магазинів Медтехінка Ortomedica – це вичерпний перелік магазинів, який визначений на Веб-сайті та може змінюватися.

1.14. Провідний менеджер компанії - юридичної особи – представник юридичної особи, який відповідає за отримання рахунку, його оплату та отримання товару.

 1. Участь

2.1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України.

2.2. При вступі до Програми кожен учасник активує свій Ідентифікатор лояльності в обліковій системі організатора. Стати учасником можна в точках магазинів “Ortomedica” та на сайті ortomedica.ua. Вступ до Програми є безкоштовним.

2.3. Організатор на свій розсуд має право в будь-який момент запровадити використання ПІН-коду або смс-повідомлення для авторизації Учасника під час отримання винагороди.

2.4. Про умови Програми можна дізнатися в точках продажу, з Веб-сторінки чи за телефоном гарячої лінії Програми, зазначеним на Веб-сайті.

2.5. Ідентифікатор лояльності, що бере участь у Програмі, обслуговується в Організатора.

2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.7. Програма розрахована лише для особистого користування осіб. Бонуси, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами Програми.

2.8. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням Ідентифікатора лояльності.

2.9. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.

2.10. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його телефонного носія, а також для його розблокування Учаснику необхідно звернутися до Організатора за телефоном гарячої лінії зазначеним на сайті Веб-сайті.

2.11. У разі блокування Ідентифікатора лояльності, за Учасником зберігається баланс рахунку Ідентифікатору лояльності, який він мав до його блокування. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, які проводяться по рахунку Ідентифікатора лояльності від моменту його втрати до блокування.

2.12. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми Організатора.

2.13. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких співпадають зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) номер мобільного телефону, 3) дата,рік народження Організатор Програми в праві видалити Рахунки та бонуси з Рахунків Учасника Програми. Об’єднання двох Рахунків, з різними Ідентифікаторами не допускається.

 1. Анкета та персональні дані Учасника

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа надає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми.

3.2. Анкета, заповнена працівником Організатора, зі слів клієнта, самостійно особою на веб-сторінці Програми, або надісланий електронний формуляр Анкети засвідчує добровільну згоду (дозвіл) особи Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми лояльності Ortomedica, у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й реєстраційного номера облікової картки платників податку. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних учасників Програми лояльності, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних.

Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей, шляхом редагування даних анкети на Веб-сайті в особистому кабінеті

3.3. Анкета не дає змогу стати учасником програми лояльності, якщо вона повністю не заповнена, дані вписані неправильно чи не відповідають вимогам. Анкета не приймається і дані анкети не вносяться в інформаційну систему Програми також у випадку, коли зазначені у ній персональні дані співпадають з даними, внесеними в інформаційну систему Програми на підставі іншої анкети як мінімум з одним записом одночасно, а саме за номером мобільного телефону Учасника програми.

3.4. Термін внесення даних наданої Організатору Анкети до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові Програми. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами інтернет-зв'язку (веб-сторінки Програми).

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 1. Права та обов’язки Організатора Програми

4.1. Ідентифікатор Програми лояльності є власністю Учасника Програми.

4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми. У випадку закриття Програми всі бонуси, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття на сайті, а також сповіщення Учасника електронною поштою, у разі якщо Учасник зазначив адресу електронної пошти в Анкеті.

4.3. Організатор має право відмовити у нарахуванні бонусів, вилучити чи припинити їх дію або припинити використання клієнтом бонусів за таких обставин:

 • використання чи спроба використання бонусів у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам;
 • будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;
 • відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
 • відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
 • надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті.

Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

  1. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та даних Правил.
  2. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди електронною поштою, у разі якщо Учасник зазначив адресу електронної пошти в Анкеті. Проте Організатор не несе відповідальності за неповідомлення такої інформації, якщо це сталося внаслідок незалежних від нього обставин.
  3. Зміст бонусної програми простий і зрозумілий більшій частині користувачів, які вже звикли користуватись аналогічними програмами.
 1. Права та обов’язки Учасника

5.1. Учасник володіє всіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

5.3. Учасник надає Організаторові право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

5.6. Для того щоб стати учасником програми необхідно: придбати товар та заповнити Анкету на участь у програмі лояльності. У разі, якщо клієнт не заповнить Анкету, або поверне товар протягом строку встановленого Законом України «Про захист прав споживачів», бонуси, в тому числі подарункові, не активуються.

 1. Нарахування Бонусів

6.1. Для нарахування Бонусів при здійсненні покупки товарів в точці продажу, Учасник повинен пред'являти/озвучити Ідентифікатор лояльності Програми кожного разу до закриття трансакції на касі. Нараховані за покупки товарів бонуси реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

6.2. Бонуси нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про розмір бонусу розміщується обо на цінниках в місцях продажу, або можно дізнатися у точці продажу,  а також на Веб-сайті на сторінці відповідного товару. Кількість бонусів, яка вказана на ціннику є актуальною на дату цінника, зображена на Веб-сайті ortomedica.ua - на поточну дату, що поширюється через інші канали комунікацій - в день поширення. Нарахування Бонусної попередньої оплати відбувається при розрахунку за покупку готівковими коштами, банківськими картками, за покупку по безготівковому розрахунку та при оплаті по рахунку-фактурі.

6.3. Бонуси не нараховуються при придбанні подарункової картки та/або оплаті товарів подарунковою карткою, за вимогою виробника товару, при придбанні клієнтських сервісів (доставка, пакети, упаковочні метеріали, презентаційні та сувенірні матеріали, тощо), а також в деяких випадках, передбачених Організатором в цих правилах або правилах інших акцій Організатора. Інформація щодо умов та правил таких акцій розміщується в Точках продажу (в «Куточку споживача»), а також, за бажанням Організатора, через інші Канали комунікації Програми.

6.4. Додаткові Бонуси нараховуються під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій від Програми.Строк дії таких бонусів вказано в рекламній інформації.

6.5. 1 Бонус = 1 гривні. Під кожним товаром на ціннику або на Веб-сайті позначена кількість бонусів, що отримує клієнт на свій рахунок при купівлі даного товару.

6.6. Бонуси не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бонуси не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Бонусів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.

6.7. У випадку повернення/обміну придбаного товару:

 • - нарахована за покупку такого товару Бонусна попередня оплата буде анульована;
 • - використана за покупку такого товару Бонусна попередня оплата буде відновлена шляхом відповідного коригування даних, що містяться на Рахунку Учасника Програми
  1. При здійсненні покупки Учасник перевіряє правильність нарахування Бонусної попередньої оплати. Для розв'язання спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора з письмовою заявою та пред'явити фіскальний чек щодо відповідної покупки.
  2. Організатор залишає за собою право змінювати умови (схеми) нарахування Бонусів без попередження.
  3. Організатор має право списувати з Рахунку бонуси, які нараховані помилково, у зв’язку з покупкою, яка була відхилена, а також виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій.
  4. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника програми при умові, якщо для цього в Точках продажу є Інтернет-зв'язок та на Веб-сайті є всі необхідні технічні умови.
  5. Бонуси не нараховуються при купівлі товарів, які беруть участь в акціях Організатора Програми, окрім акцій в правилах яких є нарахування бонусів.
  6. Бонуси за покупку по безготівковому розрахунку для провідних менеджерів компаній юридичних осіб, нараховуються лише за умови, що провідний менеджер є Учасником Програми.
  7. Бонуси за покупку по безготівковому розрахунку для провідних менеджерів компаній юридичних осіб нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами. Строк дії бонусів для провідних менеджерів компаній - юридичних осіб становить 1094 дні від дати покупки.

Нараховані за покупки товарів бонуси реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

 1. Використання Бонусів

7.1. Бонуси використовуються (списуються) лише з ідентифікатора, активованого відповідно до

п. 2.2. Правил. Бонуси активуються (стають доступними для використання) на 15 календарний день з дня їх нарахування при здійсненні покупки.

7.2. Учасник має право використовувати Бонуси зі свого Рахунку, як оплату частини вартості товару від однієї одиниці та більше, за одним фіскальним чеком (крім обмежень на придбання товарів, встановлених Організатором) у Точках продажу та на Веб-сайті.

Інформація про порядок використання Бонусів у випадку проведення акцій, надання спеціальних пропозицій тощо, які можуть змінювати/доповнювати порядок використання Бонусів розміщується в «Куточку споживача» магазинів Ortomedica, а також може надаватись Організатором через Канали комунікації Програми

7.3. Бонуси з Рахунку Учасника не можна використовувати (списувати) при придбанні:

 • подарункової картки;
 • клієнтських сервісів (подарункові карти та інше);
 • програмного забезпечення та інших товарів/сервісів/послуг, щодо яких чинним законодавством України встановлено нульовий (або інший, відмінний від стандартного) розмір ставки ПДВ, або які взагалі звільнено від оподаткування ПДВ.
 • товарів, які можуть являтися грошовими одиницями, чи їх еквівалентом(приклад - карти поповнення рахунку);
  1. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів, при придбанні яких Учасник не може використовувати Бонуси.
  2. Організатор Програми визначає товари, при купівлі яких можливе використання Бонусів. При цьому він має право умовами окремих акцій щодо встановлення спеціальних цін/знижок/пропозицій на товари/послуги регулювати питання можливості/неможливості нарахування Бонусів та розмір їх нарахування. В такому випадку Організатор в обов’язковому порядку розміщує правила таких акцій в «Куточку споживача» Точок продажу.
  3. Бонуси можна використати на оплату 20% від вартості товару з ПДВ на суму, яка становить не менше 1 (однієї) гривні вартості цього товару з ПДВ. Якщо Учасник не використав всі Бонуси зі свого Рахунку при здійсненні покупки (від однієї одиниці товару та більше в одному фіскальному чеку), залишок Бонусів залишається на Рахунку з можливістю використання (списання) при здійсненні подальших покупок.
  4. Бонусна попередня оплата не може бути переведена в грошовий еквівалент і видана Учаснику готівковими коштами (або повернена в іншій формі).
  5. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.
  6. Бонуси не використані Учасником протягом 1094 днів з моменту їх нарахування на Рахунок, анулюються і підлягають списанню з Рахунку Учасника.

8.Прикінцеві положення.

  1. Ця Програма є довготерміновою.
  2. Правила регулюються наказами керівника Організатора та чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Бонусів у випадку відсутності, на момент звернення Учасника, технічної або іншої можливості для цього.
  3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, оброблення і використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень даних Правил та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, оброблення і використання інформації, зазначеної в Анкеті.
  4. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, зазначені в Анкеті, і дані про здійснені Учасником покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
  5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без надання жодних пояснень з цього приводу та без будь-яких негативних наслідків для себе.
  6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила, з дотриманням процедур, зазначених для таких випадках у цих Правилах.
  7. Повідомлення про (тимчасове) зупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Веб-сайті та/або у Точках продажу та/або направлене Учасникові на зазначені в Анкеті адреси електронної пошти або номер мобільного телефону.